• darkblurbg

De meeste inbraken vinden overdag plaats terwijl mensen aan het werk zijn, dus het is belangrijk om vooral voorzichtig te zijn om ervoor te zorgen dat uw huis wordt beschermd als u er niet bent. Mensen die het is overkomen zijn het unaniem eens. De schade, zowel fysiek als emotioneel, heeft vaak een lange nasleep. Gelukkig zijn er voldoende maatregelen om de kans op inbraak te beperken. Voorkomen is immers beter dan genezen.